Samstag, 9. März 2013

influenţa germană asupra limbii române

- o fază veche (goti, gepizi): nasture, strănut, targă, a zgudui

-o a doua fază: in Transilvania (saşi), in Banat (şvabi) :
buştean,  jet, roabă, şanţ, şindrilă, şopron, şură, şold, ştreang, turn, ţiglă, .
stofă, şnur, şorţ, vestă, balonzaid, şliţ,
căptuşeală
cartof, chiflă, crenvurşti, gris, halbă, parizer, şniţel, şuncă, şvaiţer, ştrudel,
căprar, maior, ofiţer, chelner, maistru, magistrat,
hingher, 
bormaşină, ghips, lac (substanta), şurub, şaibă, şină, ştecher, nit, matriţă,
haltă, lozincă, vană, ventil, pantof,
protocol, corectură, reclamă, spatiu, folie, şmecher
abţibild,  bliţ, loz, oază, rolă, rucsac, fleac